FORTRYDELSESRET

Med en entydig erklæring herom kan du inden for 14 dage fortryde din indgåelse af kontrakten uden at angive grunden dertil. Fristen er gældende fra modtagelsen af denne vejledning på et varigt medium. Gyldigheden af fort rydelses fristen er sikret, hvis erklæringen vedrørende fort rydelsen foretages ret tidigt via et varigt medium (f.eks. brev, telefax eller e-mail). Fortrydelsen rettes til

Parken & Immobilien Betriebs GmbH Hamburg
Burgunder Straße 35
40549 Düsseldorf
Telefax +49 (0)40 694 596 85
Mail: pibg@holidayparkplus.de

FORTRYDELSE–KONSEKVENSER

I tilfælde af en gyldig fort rydelse skal de ydelser, som begge parter har modtaget, returneres. Som kunde er De forpligtet til at betale en værdierstatning for den tjenesteydelse, der er blevet leveret frem til fort rydelsen, hvis De inden underskrivelsen af kontrakten er blevet henvist til denne ret svirkning og udt rykkeligt har tilsluttet Dem, at vi inden udløbet af fort rydelses fristen påbegynder levering af modydelsen. Hvis der foreligger en pligt til betaling af en værdiers tatning, kan det te medføre, at De skal opfylde de kontrakt lige betalings forpligtelser for tids rummet frem til fortrydelsen. Deres fortrydelsesret bort falder før tid, hvis kontrakten på Deres udtrykkelige anmodning er blevet opfyldt fulds tændigt fra begge parters side, inden De har udøvet Deres fortrydelses ret. Forpligtelser til refusion af betalinger skal være opfyldt inden for 30 dage. Fristen begynder for Deres vedkommende med afgivelsen af Deres fortrydelseserklæring, for vores vedkommende med modtagelsen af denne.

FORTRYDELSESERKLÆRING SLUT

 

Fortrydelsesformular

Download fortrydelsesformular her.